De Marathon en Phidippides…

Over het ontstaan van de klassieke afstand van de marathon doen meerdere verhalen de ronde. De meest geaccepteerde is de legende van de griekse runner Phidippides. Nog even de ´feiten´ op een rijtje.In 490 voor Christus zetten oorlogszuchtige Perzen koers richting de Griekse stad Marathon. Toen Athene hoogte kreeg van deze op handen zijnde invasie stuurde zij Phidippides, hun beste runner, met een hulpverzoek naar Sparta, een afstand van ca 250 km over berg-en rotsachtig terrein. Hij deed hier slechts twee dagen over. Aangekomen in Sparta trof Phidippides een feestvierende menigte vanwege een religieuze feestdag en was een algehele mobilisatie uit den boze. Hierop maakte Phidippides rechtsomkeert via Athene naar Marathon om dit teleurstellend nieuws mede te delen en om mee te vechten tegen de Perzen. Ook zonder de hulp van de Spartanen bleken de Athenzers in staat de aanval van de Perzen af te slaan. Hierop vertrok Phidippides van Marathon naar Athene om het goede nieuws over te brengen…een afstand van bijna 50 km. Na aankomst bij de agora (centrale plek) in Athene en het uitspreken van de heroïsche woorden ´Verheugt U, we hebben gewonnen´ stortte hij ter aarde en overleed. In één week tijd had hij meer dan 500km gelopen.

Of bovenstaande werkelijk is gebeurd als beschreven zal waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk worden. In 1896 werd de afstand tussen Marathon en Athene tijdens de eerste Olympische Spelen in Griekenland als loopevenement in het programma opgenomen ter nagedachtenis van de gestreden strijd bij Marathon. Omdat de afstand tussen de twee steden ruim 48 km bleek te zijn, besloot men het parcours in te korten tot circa 42 km. De officiële afstand van de marathon zoals we die nu kennen, 42,195 km, werd voor het eerst gelopen in 1908, bij de derde Olympische Spelen in Londen. De oorspronkelijke afstand werd hier, om het Britse koningshuis de gelegenheid te geven de finish vanaf de koninklijke tribune in het White City Stadion in West-Londen het te kunnen aanschouwen, aangepast naar 26,2 mijl (42,195 km). Op de Olympische Spelen hierop volgend, werd er echter weer een andere afstand gelopen. Het duurde tot 1924 voordat de officiële afstand van de marathon internationaal werd vastgesteld op 42 km en 195 meter.